Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật phòng cháy chữa cháy – Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Thứ bẩy, 28/03/2020 13:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/032020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 37/GCN-BXD về việc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật phòng cháy chữa cháy – Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 0101062404

Địa chỉ: 243 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện xây dựng và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy

Địa chỉ 1:  243 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Địa chỉ 2: huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1471

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1471 gồm: Vật liệu xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 152/QĐ-BXD ngày 30/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_37-GCN-BXD_27032020_signed.pdfTrung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 37/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)