Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn thí nghiệm kiểm định công trình xây dựng

Thứ năm, 27/02/2020 16:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 26/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn thí nghiệm kiểm định công trình xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 5700656685

Địa chỉ: Tổ 15 Khu 4, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Thí nghiệm

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 15 Khu 4, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 558

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 558 gồm: Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Phụ gia khoáng hoạt tính; Thử nghiệm đá ốp tự nhiên và đá ốp nhân tạo; Thử nghiệm gạch terazzo; Thử nghiệm gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm ngói lợp; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Kính trong xây dựng; Thử nghiệm ống nhựa; Thử nghiệm dây điện dân dụng; Thử nghiệm vật liệu chứa sợi tổng hợp, tấm thạch cao, bột bả; Thí nghiệm sơn tường dạng nhũ tương và vecni.

 

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 720/GCN-BXD ngày 29/10/2018 của Bộ Xây dựng và có thời hạn đến 29/10/2023.

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_26-GCN-BXD_26022020_signed.pdf

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 26/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)