Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH MTV Tư vấn-Kiểm định Á Châu

Thứ năm, 20/02/2020 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 20/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Tư vấn-Kiểm định Á Châu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 4001037264

Địa chỉ: số 27 Hồ Nghinh, phường Tân Thạnh, thành Phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 27 Hồ Nghinh, phường Tân Thạnh, thành Phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1539

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1539 gồm: Vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông; Thí nghiệm gạch, đá; Thử nghiệm tại hiện trường; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thí nghiệm cơ lý gỗ; Thí nghiệm khung xương, tấm thạch cao; Thử nghiệm ống nhựa PVC, uPVC, HDPE; Thử nghiệm màng chống thấm HDPE, băng chắn nước PVC.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 110/GCN-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực đến hét ngày 06/02/2023

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_20-GCN-BXD_19022020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 20/GCN-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)