Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Sông Cấm

Chủ nhật, 02/02/2020 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 18/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Sông Cấm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành 

Mã số thuế: 0200944781

Địa chỉ: khu cầu Đen, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: khu cầu Đen, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1815

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1815 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép, kim loại, mối hàn, inox; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhũ tương, nhựa đường lỏng; Thử nghiệm cơ lý gạch; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_18-GCN-BXD_19022020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 18/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)