Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm tư vấn giao thông vận tải

Thứ năm, 06/02/2020 15:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 14/GCN-BXD về việc Trung tâm tư vấn giao thông vận tải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Địa chỉ: xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Mã số thuế: 0900251461

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định công trình

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 673

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 673 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý đá trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch block bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axít.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_14-GCN-BXD_05022020_signed.pdf

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 14/GCN-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)