Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn T27

Thứ bẩy, 21/03/2020 10:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 34/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn T27 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 4200663650

Địa chỉ: 26a Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 26a Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1079

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1079 gồm: Thử nghiệm xi măng và phụ gia cho xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa, đất, cát san lấp và đá dăm cấp phối; Thí nghiệm cơ lý bê tông, hỗn hợp bê tông và kết cấu bê tông cốt thép; Thí nghiệm vữa xây dựng, vữa bơm chèn ống gen, vữa cho bê tông nhẹ, vữa bền hóa gốc polymer, vữa dán gạch ốp lát, vữa rót không co; Thí nghiệm bê tông nhựa; Thí nghiệm đất trong phòng; Thí nghiệm hiện trường; Thí nghiệm kim loại và sản phẩm kim loại; Thí nghiệm phụ gia cho bê tông; Thí nghiệm gạch đất sét nung, gạch bê tông, gạch xi măng, gạch chưng áp và không chưng áp, gạch terrazo, gạch gốm, đá ốp lát; Thí nghiệm tấm thạch cao, tấm xi măng sợi, bột bả tường; Khảo sát, quan trắc công trình; Thí nghiệm ống nhựa, chất dẻo, cao su; Thí nghiệm vải địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật, bấc thấm, vỏ bọc bấc thấm; Thí nghiệm vật liệu chống thấm; Thí nghiệm các sản phẩm kính.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 147/GCN-BXD ngày 07/4/2017 của Bộ Xây dựng và có thời hạn đến 07/4/2022

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_34-GCN-BXD_20032020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 34/GCN-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)