Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Hoàng Nam Phú

Thứ sáu, 18/05/2018 10:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 299/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Hoàng Nam Phú đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Địa chỉ: đường Mậu Thân, thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 
Mã số thuế: 4400885587
 
Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng 
 
Địa chỉ phòng thí nghiệm: đường Mậu Thân, thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 
Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1189
 
Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1189 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Bê tổng nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazzo; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Cơ lý bentonite; Phân tích hóa nước, không khí, tiếng ồn; Vải địa kỹ thuật - bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm;
 
Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.
 
Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 06/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

 
Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 299/GCN-BXD.
 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm
 
 
 
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)