Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH MTV Lâm Phú Gia Lai

Thứ hai, 25/03/2019 14:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 229/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Lâm Phú Gia Lai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 509 Lý Thái Tổ, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5900959983

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 122 Nguyễn Đường, Phường Ia K’ Ring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1316

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1316 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vật liệu gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch terazo; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm băng PVC.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 284/QĐ-BXD ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1316.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 229/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_229-GCN-BXD_25032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)