Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sinh Hùng

Thứ năm, 05/04/2018 08:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 197/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sinh Hùng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 5701473099.

Địa chỉ: Số 127, Khu Hiệp An 1, Phường Phương Nam, Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 127, Khu Hiệp An 1, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 621.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 621 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm ống nhựa PVC, uPVC, HDPE; Bê tông nhựa; Nhựa Bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông và blốc bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm gạch xi măng lát nền; Thử cơ lý gạch terrazzo, grantto; Gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thí nghiệm vật liệu chịu lửa; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Cơ lý bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vải địa kỹ thuật - bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thí nghiệm sơn và vecni.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 134/QĐ-BXD ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 197/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_197-GCN-BXD_05042018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)