Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Tiến

Thứ ba, 26/03/2019 15:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 235/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Tiến đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0107137790

Địa chỉ: Số 79, Đường Lý Sơn, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 79, Đường Lý Sơn, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

(Tel: 0989796869; mail: bactiencoinco@gmail.com)

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1387

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1387 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Hỗn họp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thí nghiệm nhựa đường; Thí nghiệm bê tông nhựa; Thí nghiệm hiện trường; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của Bentonit; Lĩnh vực thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 18/QĐ-BXD ngấy 13/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 235/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_235-GCN-BXD_26032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)