Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam

Thứ hai, 25/03/2019 15:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 234/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Phòng B01, Tòa nhà e-Tunnel Offĩce Center L11-L12 Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304731379

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thử nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Phòng B01, Tòa nhà e-Tunnel Offĩce Center L11-L12 Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 506

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 506 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm gạch đất sét nung; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm cọc ống bê tông ứng suất trước; Thử nghiệm cột điện bê tông ly tâm; Thử nghiệm cống tròn và cống hộp bê tông cốt thép; Thử nghiệm cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 03/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Giấy chứng nhận 234/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_234-GCN-BXD_25032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)