Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định công trình Miền Nam

Thứ hai, 25/03/2019 15:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 233/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định công trình Miền Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 28, Đường 53C, KP 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312276451

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 28, Đường 53C, KP 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 849

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 849 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axít; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm cống hộp, cống tròn bê tông cốt thép; Thử nghiệm cơ lý gỗ tự nhiên.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định số 165/QĐ-BXD ngày 05/6/2013 và số 139/QĐ-BXD ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 233/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_233-GCN-BXD_25032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)