Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Xây dựng PQC Lâm Đồng

Thứ hai, 25/03/2019 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 231/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng PQC Lâm Đồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 10B Lương Văn Can, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801204501

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 10B Lương Văn Can, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1342

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1342 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 265/QĐ-BXD ngày 14/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Giấy chứng nhận 231/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_231-GCN-BXD_25032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)