Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần An Thịnh Việt

Thứ hai, 18/03/2019 14:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 193/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần An Thịnh Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2600676379

Địa chỉ: Số nhà 13A, Khu đô thị Trầm Sào, Phường Gia cẩm, Thành phổ Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và kiểm định vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số nhà 13A, Khu đô thị Trầm Sào, Phường Gia cẩm, Thành phổ Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1025

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1025 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch block bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch block bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm cơ lý bentonite;

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 142/QĐ-BXD ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 193/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_193-GCN-BXD_15032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)