Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần BSV Việt Nam

Thứ hai, 18/03/2019 14:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 192/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần BSV Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0104945486

Địa chỉ: Số 17, Ngõ 2, Đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm địa chất và vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 17, Ngõ 2, Đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1054

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1054 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm gạch bê tông; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 344/QĐ-BXD ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 192/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_192-GCN-BXD_15032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)