Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng dân dụng - công nghiệp

Thứ hai, 18/03/2019 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 190/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng dân dụng - công nghiệp đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 5700513126

Địa chỉ: Tổ 1, Khu 6a, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm kiểm định vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 1, Khu 6a, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 716

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 716 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch terrazo; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch, đá ốp lát (creamic); Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông/ gạch không nung; Thử nghiệm sản phẩm bê tông khí chưng áp; Thử nghiệm sp bê tông bọt và bê tông bọt khí không chưng áp; Thử nghiệm cơ lý đá ốp lát tự nhiên; Thử nghiệm kính xây dựng; Tấm thạch cao; Thử nghiệm sơn nội thất, ngoại thất; Thử nghiệm sơn kẻ đường; Thử bột bả.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 206/QĐ-BXD ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 190/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_190-GCN-BXD_15032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)