Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ

Thứ hai, 18/03/2019 10:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 184/GCN-BXD về việc Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2600722265;

Địa chỉ: Sở Xây dựng - P. Tân Dân, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ lý đất và vật liệu xây dựng;

Địa chỉ: Sở Xây dựng - P. Tân Dân, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 242.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 242 gồm: Xi măng; Cốt liệu bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Đất trong phòng; Kim loại và liên kết hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Gạch xây; Gạch bê tông; Gạch bê tông tự chèn; Gạch terrazzo; Gạch bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (ACC); Hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 302/QĐ-BXD ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 184/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_184-GCN-BXD_ 15032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)