Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

Thứ hai, 18/03/2019 10:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 183/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 5000230718;

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Bình An, Xã Đội cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Bình An, Xã Đội cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1834

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1834 gồm: Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 183/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_183- GCN-BXD_15032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)