Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 888

Thứ năm, 05/04/2018 09:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/04/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 200/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 888 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 305 - Đường Hà Huy Tập - Tp. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.

Mã số thuế: 3001174205

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ học đất và chất lượng công trình

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 305 - Đường Hà Huy Tập - Tp. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 572

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 572 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Vữa dùng cho bê tông nhẹ; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý của ngói sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm đá, gạch ốp lát; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazzo; Thử nghiệm cơ lý của sơn phản quang; Bê tông nhựa; Nhũ tương nhựa đưuòng axít; Nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm phụ gia khoáng hoạt tính cho bê tông; Thử nghiệm ống cống, cống hộp thoát nước; Thử nghiệm cơ lý vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 254/QĐ-BXD ngày 08 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 200/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_200-GCN-BXD_05042018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)