Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO tại Miền Trung

Thứ tư, 18/04/2018 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/04/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 225/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO tại Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 260 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Mã số thuế: 0100107123-003

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định xây đựng Quy Nhơn.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 260 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 39

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 39 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý vữa cho bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ (bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp – theo TCVN 9029:11); Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông (gạch bê tông cốt liệu xi măng); Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý đất sét để sản xuất gạch ngói; Kiểm tra kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích thành phần hóa học đất sét, vật liệu xây dựng; Phân tích hóa nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 111/QĐ-BXD ngày 10 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 225/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_225-GCN-BXD_18042018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)