Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trang tâm Tư vấn Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình - Ciencol, thuộc TCT Xây dựng CTGT 1 - Công ty CP

Thứ sáu, 01/06/2018 14:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 314/GCN-BXD về việc Trang tâm Tư vấn Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình - Ciencol, thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 - Công ty CP.

Địa chỉ: Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

Mã số thuế: 0100104274.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Trọng điểm và Kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 278, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1771.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1771 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lí của bê tông xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vữa xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của xi măng; Phép thử các chỉ tiêu của phụ gia khoáng hoạt tính cao; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý đất; Thí nghiệm hiện trường; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường lỏng; Phép thử các chỉ tiêu của nhũ tương nhựa đường axit; Phép thử các chỉ tiểu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng chất; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch xây; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch bloc bê tông; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của thép.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 314/GCN-BXD.

 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_314-GCN-BXD_28052018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)