Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn Nam Khang

Thứ ba, 13/02/2018 15:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 146/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn Nam Khang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: A7, Đường 29, KP5, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0305500247

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: A7, Đường 29, KP5, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1145

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1145 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Kiểm tra thép xây dựng; Kiểm tra không phá hủy; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Bê tông nhựa; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử vải địa kỹ thuật bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm vữa xây dựng; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Cát xây dựng; Thử nghiệm cơ lý hóa gạch hoa; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Vật liệu chịu lửa; Gốm xứ xây dựng; Phụ Gia bê tông; Phân tích hóa nước; Nhựa bitum nhũ tương; Thủy tinh và kính xây dựng; Phân tích hóa cơ bản đất sét để làm gạch ngói nung.

Các chỉ tiêu kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 402/QĐ-BXD ngày 12/09/2011của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 146/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_146-GCN-BXD_12022018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)