Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và kiểm định chất lượng công trình

Thứ ba, 19/06/2018 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 368/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và kiểm định chất lượng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Thôn Đoàn Xá, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội.

Mã số thuế: 0107280984.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu Xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Thôn Đoàn Xá, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1569.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1569 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Gạch xi măng lát nền; Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Bê tông nhẹ - block bê tông chưng khí áp (ACC); Thử nghiệm gạch ốp lát, đá ốp lát; Phân tích nước cho xây dựng; Nhũ tương nhựa đường gốc axit.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 368/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_368-GCN-BXD_18062018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)