Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn khảo sát xây dựng Toàn Chính

Thứ tư, 24/01/2018 15:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 65/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn khảo sát xây dựng Toàn Chính đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 123-125, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Mã số thuế: 0400553961.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và cơ học đất.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 123-125, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 487

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 487 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm nhựa đường; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm chỉ tiêu cơ lý của bentonite; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm chỉ tiêu cơ lý của gạch xây; Thử nghiệm nước cho xây dựng; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thử nghiệm đá ốp lát tự nhiên; Thử nghiệm sơn; Thử nghiệm đất, đá gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm gạch terazo; Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông; Thử nghiệm ống nhựa PVC, HDPE.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định: số 286/QĐ-BXD ngày 16 tháng 6 năm 2014 và số 569/QĐ-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 65/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_65-GCN-BXD_22012018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)