Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cao Bằng

Thứ ba, 13/02/2018 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 127/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cao Bằng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

Mã số thuế: 4800820344.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Vật liệu và kiểm định công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 7, phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1194.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1194 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 12/QĐ-BXD ngày 10/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây đựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 127/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_127-GCN-BXD_12022018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)