Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625

Thứ ba, 23/10/2018 15:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 700/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 24, Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.l, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301099306

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ học đất và vật liệu Xây dựng

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 24, Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.l, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 20

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 20 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa, đá gốc; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thí nghiệm tại hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm dung dịch bentonite; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 463/QĐ-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 700/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_700-GCN-BXD_19102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)