Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH kiểm định SQT

Thứ ba, 23/10/2018 14:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 695/GCN-BXD về việc Công ty TNHH kiểm định SQT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 14, Đường số 8, Cư xá Đài Ra đa Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0311875501

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm xây dựng SQT.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 14, Đường số 8, Cư xá Đài Ra đa Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1344

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1344 gồm: Kiểm tra kim loại và liên kết hàn; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm tại hiện trường; Kiểm định cầu.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 268/QĐ- BXD ngày 16 tháng 08 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 695/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_695-GCN-BXD_19102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)