Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Viện Đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thứ năm, 18/10/2018 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 679/GCN-BXD về việc Viện Đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 24, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0101841739-002

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 24, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1337

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1337 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch đất sét nung; Thử nghiệm bê tông nhẹ; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm dung dịch bentonite; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm ngói xây dựng; Thử nghiệm gạch terazo; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gỗ; Thử nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm hiện trường;

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 175/QĐ-BXD ngày 14/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 679/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_679-GCN-BXD_17102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)