Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế COMATEC

Thứ sáu, 25/05/2018 16:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 310/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế COMATEC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Lô C2, KCN Khánh Phú, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Mã số thuế: 2700562199.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Lô C2, KCN Khánh Phú, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 932.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 932 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm ngoài hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông khí chưng áp; Thử nghiệm ống cống bê tông cốt thép; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính và xi măng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 13/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 310/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_310-GCN-BXD_25052018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)