Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và thí nghiệm xây dựng thương mại Tấn Thịnh

Thứ năm, 18/10/2018 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 673/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và thí nghiệm xây dựng thương mại Tấn Thịnh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Mã số thuế: 0102134757

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu Xây dựng và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1796

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1796 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông, gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong BTN; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 673/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_673-GCN-BXD_16102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)