Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Lưu Gia

Thứ năm, 18/10/2018 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 668/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Lưu Gia đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 43/1B Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0315254463

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 43/1B Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1798

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1798 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm đất đá gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Kiểm tra kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Vải địa kỹ thuật bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 668/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_668-GCN-BXD_15102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)