Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Phú Thọ

Thứ hai, 08/10/2018 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 645/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2600231186;

Địa chỉ: Số 2290 Đường Hùng Vương, Phường Vân Cơ, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm - Kiểm định vật liệu xây dựng và chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 2871 Đường Hùng Vương, Phường Vân Cơ, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 358

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 358 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm sản phẩm bê tông nhẹ (bê tông khí chưng áp, bê tông bọt, khí không chưng áp); Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit; Thử nghiệm sơn alkyd và sơn dung môi khác, sơn tường – sơn nhũ tương; Thử nghiệm sơn Epoxy; Thử nghiệm vài địa kỹ thuật; Thử nghiệm gỗ xây dựng; Bột bả tường gốc xi măng; Kiểm tra vật liệu kim loại, mối hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 528/QĐ-BXD ngày 17/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 645/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_645-GCN-BXD_05102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)