Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Thứ năm, 18/10/2018 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 677/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 08 Biên Cương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã số thuế: 4100258747

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 11 Biên Cương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 325

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 325 gồm: Thí nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm đất xây dựng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm phụ gia khoáng hoạt tính dùng cho bê tông (tro bay, puzolan); Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp và bê tông khí chưng áp; Thử nghiệm gạch bê tông; Vật liệu khác.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 56/QĐ-BXD ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 677/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_677-GCN-BXD_17102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)