Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

Thứ năm, 18/10/2018 15:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 671/GCN-BXD về việc Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 5700371697

Địa chỉ: Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ: Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 29

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 29 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp BT và BT nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm sản phẩm bê tông nhẹ (sản phẩm bê tông khí chưng áp; bọt, khí không chưng áp); Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý ngói đất sét nung; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 134/QĐ-BXD ngày 24/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 671/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_671-GCN-BXD_15102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)