Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Nhựa đường Puma Energy Việt Nam

Thứ năm, 18/10/2018 15:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 670/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Nhựa đường Puma Energy Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số doanh nghiệp: 0200115625

Địa chỉ: Lô CN5.2M, Khu Công nghiệp Đình Vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Vật liệu và Kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ: Lô CN5.2M, Khu Công nghiệp Đình Vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1795

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1795 gồm: Thử nghiệm nhựa đường; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thí nghiệm cốt liệu.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 670/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_670-GCN-BXD_15102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)