Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam

Thứ năm, 18/10/2018 14:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 663/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 10, Đường Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

Mấ số thuế: 4000390766

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 10, Đường Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD1439

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1439 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; cơ lý bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 483/QĐ-BXD ngày 11/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 663/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_663-GCN-BXD_15102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)