Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn và kiểm định xây dựng Hoàng Anh

Thứ năm, 18/10/2018 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 662/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn và kiểm định xây dựng Hoàng Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 238-240 Trần Quang Diệu, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Mã số thuế: 3401090888

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình Giao thông.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 238-240 Trần Quang Diệu, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD1448.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1448 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm vật liệu chịu lửa; Thử nghiệm cơ lý gạch, đá cho xây dựng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thí nghiệm sơn và vecni; Thí nghiệm gỗ xây dựng; Vải địa kỹ thuật, màng chống thấm, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 581/QĐ-BXD ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 662/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_662-GCN-BXD_15102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)