Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tín Hòa Phát - 287

Thứ sáu, 25/05/2018 16:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 309/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tín Hòa Phát – 287 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 21, Ngõ 4/2, Đường Xuân Thành, Phố Khánh Thành, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Mã số thuế: 2700825786.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ lý đất và vật liệu xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Lô 370 đường Nguyễn Văn Hoan, Phố Kim Đa, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1621.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1621 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm ngoài hiện trường; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch xây.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 440/GCN-BXD, ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 309/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_309-GCN-BXD_25052018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)