Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tập đoàn Toàn Phát

Thứ tư, 26/09/2018 14:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/09/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 623/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tập đoàn Toàn Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Thôn Kiều Đông, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội.

Mã số thuế: 0500435016

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng xây dựng

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Thôn Kiều Đông, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1062

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1062 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Các chỉ tiêu cơ lí của cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vữa xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý đất trong phòng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thí nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 202/QĐ-BXD ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 623/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_623-GCN-BXD_25092018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)