Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cố phần Tư vấn kiểm định xây dựng Trường Phát

Thứ sáu, 31/08/2018 13:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 600/GCN-BXD về việc Công ty Cố phần Tư vấn kiểm định xây dựng Trường Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2900938949;

Địa chỉ: Số 40 Đường Vạn An, P. Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng;

Địa chỉ: Số 40 Đường Vạn An, P. Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 765.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 765 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Vữa xây dựng; Gạch xây; Gạch bê tông; Gạch xi măng lát nền; Gạch bê tông tự chèn; Gạch terrazzo; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường axit; Nhựa đường lỏng; Vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Nước cho xây dựng; Dung dịch bentonite; Phụ gia cho bê tông; Vật liệu kim loại, mối hàn; Đất trong phòng; Hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 324/QĐ-BXD ngày 16/8/2012.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 600/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_600-GCN-BXD_31082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)