Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần An Lạc Tiến

Thứ năm, 20/09/2018 15:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/09/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 619/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần An Lạc Tiến đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Khối phố Thuận Trà, P. Hòa Thuận, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

Mã số thuế: 4000903584

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình xây dựng Las-xd 1277

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Khối phố Thuận Trà, P. Hòa Thuận, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1277

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1277 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong BTN; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 16/QĐ-BXD ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 619/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_619-GCN-BXD_19092018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)