Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Kỳ Phát

Thứ năm, 20/09/2018 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/09/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 610/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Kỳ Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 103 Mẹ Thứ, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Mã số thuế: 0401603492.

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm kiểm định công trình và thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 103 Mẹ Thứ, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1437

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1437 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum và nhũ tương axit; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Vải địa kỹ thuật bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazzo; Thử nghiệm cơ lý gạch ốp lát; Thử nghiệm thép xây dựng, thử nghiệm cáp; Thử nghiệm sơn bảo vệ kết cấu, sơn tín hiệu giao thông; Thử nghiệm ngói lợp; Thử nghiệm sơn tín hiệu giao thông – vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo; Kiểm tra ống tròn, cống hộp; Thí nghiệm nhựa polyme; Nhũ tương nhựa đường gốc axit.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số: 62/GCN-BXD ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 610/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_610-GCN-BXD_19092018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)