Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ kiểm định kỹ thuật TTP

Thứ ba, 07/11/2017 15:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 549/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ kiểm định kỹ thuật TTP đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

Địa chỉ: Lô 16, Khu tái định cư Bắc Phú Cát, Xã Thạch Hòa, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Mã số thuế: 0107664010.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Lô 16, Khu tái định cư Bắc Phú Cát, Xã Thạch Hòa, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1726.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1726 gồm: Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các chỉ tiêu kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Giấy chứng nhận 549/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_549-BXD-GCN_05102017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)