Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng - Chi Cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Thứ ba, 13/03/2018 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/03/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 162/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng - Chi Cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 345 Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Mã số thuế: 6101223839.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 345 Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 82

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 82 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm nhựa Bitum; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm vữa xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 174/QĐ-BXD ngày 28/4/2010 của Bộ trường Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 162/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_162-GCN-BXD_12032018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)