Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kiểm định Trường Vĩ

Thứ sáu, 09/02/2018 16:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 08/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 123/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kiểm định Trường Vĩ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 6200094736.

Địa chỉ: Tổ 6, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, Tỉnh Lai Châu.

Tên Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ: Tổ 6, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, Tỉnh Lai Châu.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1120.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1120 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm dung dịch bentonite; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm sản phẩm bê tông nhẹ (bê tông khí chưng áp; bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp); Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trưởng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 240/QĐ-BXD ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 123/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_123-GCN-BXD_08022018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)