Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng QUATECHCONS

Thứ sáu, 09/02/2018 15:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 111/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng QUATECHCONS đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 66/17 Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0313491028.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định công trình xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 66/17 Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1220.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1220 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật; Cơ lý bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trưởng; Thử nghiệm xi măng bền sunfta; Phụ gia hóa học cho bê tông và vữa; Phụ gia khoáng hoạt tính cao cho bê tông và vữa – silicafume và tro trấu nghiền mịn; Thử nghiệm gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (AAC); Thử nghiệm gạch, đá ốp lát; Thử nghiệm gạch terrazzo; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Nhũ tương nhựa đường gốc axít; Kiểm tra cống hộp và cống tròn; Kiểm định cầu; Sơn vạch đường nhiệt dẻo; Cấu kiện và các bộ phận của công trình – nhiệt trở và độ truyền nhiệt – phương pháp tính toán; Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước; Cọc ván bê tông cốt thép tiền áp; Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 581/QĐ-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 111/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_111-GCN-BXD_06022018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)