Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Xây dựng và kiểm định 789

Thứ sáu, 31/08/2018 13:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 601/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng và kiểm định 789 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2901148894;

Địa chỉ: Số 8, Ngõ 8, Đường Lý Thường Kiệt, P. Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm và kiểm định xây dựng 789;

Địa chỉ: Số 8, Ngõ 8, Đường Lý Thường Kiệt, P. Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An;

Mã số phòng thí nghiệm: LASXD 872.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 872 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Vữa xây dựng; Gạch xây; Gạch bê tông; Nước xây dựng; Dung dịch bentonite; Vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Sơn nội, ngoại thất; Bột bả tường; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Vật liệu kim loại và mối hàn; Thử nghiệm đất trong phòng; Hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 39/QĐ-BXD ngày 27/01/2014.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 601/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_601-GCN-BXD_31082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)