Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Xây dựng Thanh Chương

Thứ sáu, 09/02/2018 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 08/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 122/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng Thanh Chương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0106763717.

Địa chỉ: Xóm Lai, Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng công trình.

Địa chỉ: Xóm Lai, Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 795.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 795 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm côt liệu; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm gạch gốm ốp lát; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm đá ốp lát xây dựng; Kiểm tra ống cống thoát nước; Kiểm tra cống hộp; Thử nghiệm tấm xi măng sợi; Thử nghiệm gạch terrazzo; Thử nghiệm cơ lý gỗ; Thử nghiệm dung dịch bentonite; Thử nghiệm ống nhựa; Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông; Thử nghiệm ngói lợp; Kiểm tra vật liệu kim loại, mối hàn; Thử nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trưởng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 124/QĐ-BXD ngày 13/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 122/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_122-GCN-BXD_08022018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)