Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần xây dựng và xử lý nền móng công trình Hồng Quân

Thứ sáu, 31/08/2018 13:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 602/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng và xử lý nền móng công trình Hồng Quân đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2901038098;

Địa chỉ: Số 02 Ngõ 9 Đường Nguyễn Đình Cổn, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng LAS-XD 762;

Địa chỉ: Số 02 Ngõ 9 Đường Nguyễn Đình Cổn, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 762.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 762 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Vữa xây dựng; Gạch xây; Gạch bê tông; Gạch terazo; Gạch bê tông tự chèn; Sơn nội, ngoại thất; Xương trần tấm thạch cao, tấm thạch cao; Bê tông nhựa; Vật liệu kim loại và mối hàn; Thí nghiệm đất trong phòng; Thí nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 152/QĐ-BXD ngày 15/4/2009.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 602/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_602-GCN-BXD_31082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)