Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn La

Thứ ba, 13/02/2018 15:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 13/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 151/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn La đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 5500155868-001.

Địa chỉ: Bản Cọ, Tổ 8 Phường Chiềng An - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Tên Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Địa chỉ: Bản Cọ, Tổ 8 Phường Chiềng An - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1098.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1098 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý sản phẩm bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bloc bê tông (Gạch bê tông cốt liệu - Xi măng); Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 281/QĐ-BXD ngày 20/06/2011 của Bộ trường Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 151/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_151-GCN-BXD_13022018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)